0 C
Belgrade
4. 07. 2022.

Join the conference here

  • Lokalni mediji
  • Građani – vlasnici

Projekat Mediji zajednice – protiv zloupotrebe informacija i medijske manipulacije

Za čitanje

Zoran Dmitrović (Radioaparat): Najveći izazov je da ostanemo ono što jesmo

Predstavljanje više tipova zajednice unutar jedne onlajn platforme kroz umetnički, autorski i kritički osvrt na pojave oko nas nalazi...

Aktivizam i novinarstvo – uređivanje medijskog sadržaja i saradnja na lokalu

Pravovremeno, objektivno i istinito izveštavanje koje odgovara na osnovna novinarska pitanja, ali i na istraživačka pitanja (zašto se nešto...

Maja Leđenac: Nezavisni mediji ključ opstanka mogu naći u svojoj zajednici

Sredinom juna, u organizaciji nemačke medijske kuće Dojče Vele (DW) održana je konferencija pod nazivom Global Media Forum. U...
Mediji zajednice su moćno sredstvo društvenog uticaja koji imaju mogućnost da menjaju i logiku samih medija!
Za razliku je od komercijalnih, državnih, javnih, mejnstrim medija oni ustupaju prostor za teme koje su uglavnom ispod radara i marginalizovane. Istovremeno, upravo te teme su od suštinskog značaja za aktivne zajednice koje danas, verovatno mnogo ubedljivije nego u prošlosti (dosta zahvaljujući digitalnom obrtu), mogu koristiti sopstveni pogon da medijski deluju!
Jedan medij, kreiran od strane zajednice, tako postaje ne samo sredstvo društvenog angažmana određene grupe, već i rasadnih ideja, akcija i znanja. Projekat Mediji zajednice upravo je pokrenut sa idejom da osnaži takvu filozofiju: prepozna i razvije prakse već postojećih medija zajednice ili onih koji to mogu postati.

Projekat se bavi razvojem medija zajednica (medija u zajednici/community media) i kroz niz projektnih aktivnost sarađuje sa aktivnim, građanskim zajednicama, a jedan od ciljeva jesta pronalaženje alata za što funkcionalnije medije zajednice.

Medijska manipulacija je široko rasprostranjena

Medijska manipuacija je ugrozila slobodu medija, građanska i novinarska prava i demokratiju uopšte. Problem koji prelama sfere medija i novinarstva u Srbiji je baziran na široko uspostavljenoj medijskoj manipulaciji koja se ogleda u tendenciznom izveštavanju, prikrivanju i zanemarivanju relevantnih informacija, plasiranju lažnih i ideološki oblikovanih vesti, produkciji neprilagođenih i psihološki štetnih sadržaja, kršenju profesionalnih standarda u novinarstvu, kontrolisanju medija od strane privatnih vlasnika ili vlasti, kao i u medijskim zakonima koji se ne primenjuju usled čega se nadzorni mehanizmi obesmišljavaju, a sankcije ne postoje.

Medijska manipulacija u svim ovim oblicima, u rangu delovanja od mejnstrim medija do društvenih mreža, umanjila je stepen slobode medija, analitičkog i kritičkog izveštavanja. Grupe koje su ugrožene dominantom medijskom manipulacijom su sa jedne strane svi građani koji su uskraćeni za verodostojne, tačne i pravovremene informacije. A sa druge strane sami novinari i urednici koji nemaju uređivačku nezavisnost.

Šta su posledice koje mogu nastati ako se problemom niko ne bude bavio?

Broj slobodnih novinara biće sve više limitiran kroz instrumentalizovanje urednika, a mediji će sve više nametati priče koje imaju za cilj uvećanje profita ili služenja određenoj ideologiji. To će dovesti do uvećanja broja neobjektivnih, neizbalansiranih i neistinitih novinarskih priča. Novinari, ali i građani-publika će postati koletarna šteta korporativnih ili ideoloških upliva u medije, pa će izveštavanje sve više ugrožavati demokratske slobode i građanska prava, sa ciljem upravljanja publikom a ne objektivnim informisanjem iste.

Novinarska i medijska udruženja upozoravaju već godinama da se privatizacija često svodi na preuzimanje medija od strane pojedinaca ili firmi bliskih vlastima, a da se onda nastavlja finansiranje tih medija ili kroz nameštene konkurse za sufinansiranje ili kroz javne nabavke. Po istraživanju BIRN-a od 34 privatizovana lokalna medija, za njih 18 je utvrđeno da novi vlasnici imaju veze sa političkim strankama.

Zbog toga je cilj projekta ”Mediji zajednice” afirmacija participativnih modela novinarstva koji rešavaju pitanje zloupotrebe informacija i medijske manipulacije, a promovišu transparentnost, demokratičnost i nezavisnost medija. Promena koje se želi postići jeste da medijska publika putem ovog projekta zadobije svest o tome da je moguće da ona sama postane novinar, urednik i vlasnik medija.
Ali, teži se i promeni kod samih medija: da se u okviru postojećih medija praktično afirmišu modeli participativnog novinarstva, što će značiti otvaranje medija prema publici kroz ko-uređivanje i objavljivanje sadržaja i uključivanje publike u sistem menadžmenta kroz participaciju/monitoring.

Šta je novinarstvo zajednice?

Novinarstvo zajednice se simultano razvija kroz različite, eksperimentalne primere širom sveta sa bazičnom idejom o tome da novinarstvo može biti šansa za pozitivnu promenu života stanovništva pri čemu je samo stanovništvo vlasnik medija koji ih informiše. Brojni su primeri lokalnih, nezavisnih, samoorganizovanih medija koji se zalažu za ‘’horizontalno’’ novinarstvo. To znači da stanovništvo, kojem su medijski sadržaji namenjeni, preuzima kontrolu nad tim sadržajima: kreira ih, njima upravlja i distribuira ih.

Odrednica community journalism (novinarstvo zajednice) uglavnom znači nepristajanje da se priče fabrikuju i prekid sa kulturom konzumiranja medija koji su podređeni državi, tržištu ili interesima trećih lica. Iako za ovo postoje više i manje adekvatni primeri u aktuelnim praksama, temeljna ideja novinarstva zajednice jeste da ono podrazumeva medijsku produkciju koja nema dodirnih tačaka sa državom i korporacijama niti je od njih zavisna u finansijskom, komercijalnom i ideološkom smislu.

VEB portal www.medijizajednice.org je mesto edukacije na temu medija zajednice, gde se piše o postojećim nezavisnim medija koji neguju participativne pristupe, a objavljuju se i sveža istraživanja vezano za projekat. Sajt sadrži svojevrsnu infoteku lokalnih medija sa resursima za razvoj novinarstva zajedince, najnovijim mišljenjima i vestima. Ovaj portal bi trebalo da dobrinese kako širenju participativne medijske kulture, tako i medijskoj pismenosti uopšte.

Kako bi jednostavnim jezikom bila predstavljana ideja projekta Mediji zajednice, planirano je snimanje deskriptivnih videa na teme:
1. Šta su mediji zajednice i zašto su važni za demokratiju?
2. Uloga građana u procesu produkcije vesti
3. Aktivne zajednice i aktivističko novinarstvo
4. Medij kao zajedničko dobro i politička funkcija medija zajednice
Posebno važan deo projekta je ciklus radionica ”Naš medij – naša autonomija” organizuje Platforma za teoriju i umetnost Koncept 9 uz podršku European Endowment for Democracy (EED). Namenjene su aktivnim zajednicama koje kreiranjem autonomnih medija nastavljaju borbu za sopstvena prava i slobodno društvo.
Na uvodnoj radionici pod nazivom ”Koncepcija medija zajednice i njihov potencijal u lokalnom kontekstu” govoriće se o opštim referencama u vezi sa pojmom ”community media” i to kroz tri izlaganja, koja će trajati po 30 minuta:
1. Savremena upotreba pojma ”community media” / Delovanje zajednice kroz medij (Petar Protić)
2. Angažovane prakse medija zajednice u istorijskom kontekstu (Saša Perić)
3. Simbioza lokalnog političkog organizovanja i medijskog rada na primeru medijskih zadruga (Andraš Juhas)
Ideja radionica je da, posredstvom lajvstrima, članovi aktivnih zajednica dobiju korisne informacije o konceptu ”community media”; o tome koje činioce treba uzeti u obzir kako bi zajednica mogla da upravlja medijem – u smislu vlasništva i samostalnog generisanja sadržaja.
Zatim, kako organizovati redakciju aktivista-novinara? Kako dolaziti do informacija i kako ih plasirati? Kakvi modeli finansiranja i samodržive produkcije postoje? Pored toga, saznaće više o medijskim pravima, digitalnim medijima, slobodama. I na koji način, posredstvom medija po samoupravnom modelu, može da se uveća uticaj društveno-političkih napora određene zajednice.

Najnovije vesti

Zoran Dmitrović (Radioaparat): Najveći izazov je da ostanemo ono što jesmo

Predstavljanje više tipova zajednice unutar jedne onlajn platforme kroz umetnički, autorski i kritički osvrt na pojave oko nas nalazi...

Aktivizam i novinarstvo – uređivanje medijskog sadržaja i saradnja na lokalu

Pravovremeno, objektivno i istinito izveštavanje koje odgovara na osnovna novinarska pitanja, ali i na istraživačka pitanja (zašto se nešto dešava) predstavlja osnovu rada medijskih...

Maja Leđenac: Nezavisni mediji ključ opstanka mogu naći u svojoj zajednici

Sredinom juna, u organizaciji nemačke medijske kuće Dojče Vele (DW) održana je konferencija pod nazivom Global Media Forum. U okviru ovog interdisciplinarnog, medijskog događaja,...

Komunikacija u medijima: Pojam i značaj u demokratskim okvirima

Komunikacija, a samim tim i medijski, politički i ini oblici artikulisanja ideja imaju uporište u stvarnosti koja (re)definiše šta ona predstavlja. Uporište određenja komunikacije...

Lokalni i mediji zajednice tokom pandemije: Tehnološki odgovor i izazovi u Latinskoj Americi i Africi

Pandemija koronavirusa oslabila je lokalne i medije zajednice u trenutku kad je njihovo izveštavanje bilo od najveće važnosti. Ipak, mnogi su izazove pretvorili u...

Slični tekstovi