0 C
Belgrade
4. 07. 2022.

Join the conference here

  • Lokalni mediji

Demokratski kapacitet medija zajednice

Za čitanje

Zoran Dmitrović (Radioaparat): Najveći izazov je da ostanemo ono što jesmo

Predstavljanje više tipova zajednice unutar jedne onlajn platforme kroz umetnički, autorski i kritički osvrt na pojave oko nas nalazi...

Aktivizam i novinarstvo – uređivanje medijskog sadržaja i saradnja na lokalu

Pravovremeno, objektivno i istinito izveštavanje koje odgovara na osnovna novinarska pitanja, ali i na istraživačka pitanja (zašto se nešto...

Maja Leđenac: Nezavisni mediji ključ opstanka mogu naći u svojoj zajednici

Sredinom juna, u organizaciji nemačke medijske kuće Dojče Vele (DW) održana je konferencija pod nazivom Global Media Forum. U...

Razvoj medija zajednice predstavlja neodvojiv deo razvoja demokratskih sloboda unutar jednog društva. Kroz osnaživanje odgovornosti za izgovorenu i napisanu reč, jačanje pluralizma mišljenja, slobodan i otvoren dijalog i pravo javnosti da bude informisana, mediji, a samim tim i mediji zajednice čine jedan od stubova demokratije u modernom društvu.

Demokratski uređen sistem podrazumeva da postoji medijski pluralizam, kao i lakši pristup medijima, koji uživaju autonomiju u odnosu na političko polje delovanja i služe javnom interesu. Antidemokratske su, stoga, sve pojave koje ugrožavaju slobodu javne i masovne komunikacije.

Takve antidemokratske pojave koje negativno utiču na rad medija uključuju cenzuru, autocenzuru, delovanje društvenih institucija kao „filtera“, pritisci koji dolaze iz centara društvene moći i ostali faktori koji utiču na uređivačku politiku ili organizacionu strukturu jednog medija.

S druge strane, to ne znači da je demokratska samo ona komunikacija za koju ne bi bilo ikakvih granica. Naprotiv, postoje njena ograničenja dozvoljena i neophodna u demokratskom društvu.

Takva ograničenja odnose se, pre svega, na poštovanje prava svakog čoveka na privatnost, zaštitu podataka o ličnosti, pravo na pretpostavku nevinosti dok se ne dokaže suprotno, zabranu širenja rasne, verske i etničke mržnje, odgovornost za javnu reč u pogledu poštovanja javnog morala, zaštite „ranjivih“ društvenih grupa, itd.

Upravo zbog pomenutih ograničenja i zaštite određenih interesnih, društvenih grupa, važno je posebno se osvrnuti na demokratski kapacitet medija zajednice.

Demokratija u srži nastanka medija

Kada su u pitanju mediji zajednice, koji se u odnosu na privatne i medije javnog servisa, nalaze na trećem kraku medijske sfere, demokratski proces ukorenjen je u samim razlozima nastanka i funkcionisanja ovih organizacija.

Mediji zajednice predstavljaju alternativu dominantnim, tradicionalnim medijima koji oblikuju narativ i utiču na kreiranje javnog mnjenja. Kao nezavisne i neprofitne organizacije, mediji zajednice omogućavaju participaciju svih članova jedne zajednice – od učešća u stvaranju medijskog sadržaja do finansiranja i oblikovanja uređivačke strukture.

Horizontalna uređivačka struktura medija zajednice neguje demokratski proces, odnosno trajno uključivanja građana prilikom kreiranja medijskog sadržaja, a sve sa ciljem smanjivanja polarizacije u medijskoj sferi.

Uloga medija zajednice u demokratskom procesu ogleda se, pre svega u njihovom doprinosu ekonomskom, socijalnom i kulturološkom razvoju jedne prostorno ili interesno definisane grupe.

Svojim deliberativnim demokratskim pristupom, mediji zajednice uključuju građane u društveni proces donošenja odluka. Ovo se postiže dijalogom, kritičkom razmenom mišljenja i procesom kreiranja medijskog sadržaja na lokalnom nivou.

Od demokratskih promena na lokalnom nivou, pa sve do širih društvenih pokreta, ove organizacije poseduju urođen kapacitet za društvenu promenu i svojim članovima pružaju sredstva za lakše i brže integrisanje u zajednicu.

Uključivanje građana u proces odlučivanja

Zbog svoje inkluzivne prirode, mediji zajednice su neretko i platforma slobodnih umetnika, alternativnih i supkulturnih pokreta, odnosno mesto za razmenu mišljenja i pokretanja dijaloga unutar šire zajednice.

Unapređenje života (lokalne) zajednice stvaranjem istraživačkog, objektivnog medijskog sadržaja i preuzimanjem kontrole nad vestima izmešta novinarstvo iz zone komfora i daje mu oštricu u borbi protiv infodemije i lažnih vesti.

Mediji zajednice tako postaju katalizatori promena. Aktivističko novinarstvo podstiču diskusije i debate, ukazuje na problem u društvu i obrađuje teme kritički, uz dvosmeran tok komunikacije i stalno preispitivanje pojava i događaja u društvu.

Horizontalno uređeni mediji zajednice omogućavaju građanima da se, zajedno sa medijskim radnicima, bore protiv raznih oblika diskriminacije, da se uključe u proces demokratskog razvoja zajednice i pruža odlučnu alternativu mejnstrim medijima i dominantnoj agendi koju oni nameću putem (pretežno) komercijalnog sadržaja.

Sa druge strane medijskog spektra, organizacije koje nastaju unutar zajednice pružaju glas “obespravljenim”, marginalizovanim članovima društva i na drugačiji način pristupaju procesu kreiranja sadržaja. Izveštavanje kod medija zajednice u prvi plan ističe informaciju, a ne subliniminalnu konzumentsku poruku koju ona nosi.

Uključivanjem građana u medijski život jednog lokaliteta ili u okviru određene grupe koja ima za cilj unapređenje života, informaciona moć postaje javno dobro i široko dostupan resurs u borbi protiv antidemokratskih praksi.

Najnovije vesti

Zoran Dmitrović (Radioaparat): Najveći izazov je da ostanemo ono što jesmo

Predstavljanje više tipova zajednice unutar jedne onlajn platforme kroz umetnički, autorski i kritički osvrt na pojave oko nas nalazi...

Aktivizam i novinarstvo – uređivanje medijskog sadržaja i saradnja na lokalu

Pravovremeno, objektivno i istinito izveštavanje koje odgovara na osnovna novinarska pitanja, ali i na istraživačka pitanja (zašto se nešto dešava) predstavlja osnovu rada medijskih...

Maja Leđenac: Nezavisni mediji ključ opstanka mogu naći u svojoj zajednici

Sredinom juna, u organizaciji nemačke medijske kuće Dojče Vele (DW) održana je konferencija pod nazivom Global Media Forum. U okviru ovog interdisciplinarnog, medijskog događaja,...

Komunikacija u medijima: Pojam i značaj u demokratskim okvirima

Komunikacija, a samim tim i medijski, politički i ini oblici artikulisanja ideja imaju uporište u stvarnosti koja (re)definiše šta ona predstavlja. Uporište određenja komunikacije...

Lokalni i mediji zajednice tokom pandemije: Tehnološki odgovor i izazovi u Latinskoj Americi i Africi

Pandemija koronavirusa oslabila je lokalne i medije zajednice u trenutku kad je njihovo izveštavanje bilo od najveće važnosti. Ipak, mnogi su izazove pretvorili u...

Slični tekstovi